skip to Main Content
Demostradors 1

Universitat de Lleida

Desplegament de l’eina OpenUEBA per la realització del primer prototip funcional i la seva validació calculant el grau d’exposició d’usuaris envers amenaçes concretes. Aquest demostrador es realitza amb el suport de la infraestructura de OpenNAC Enterprise (Open Cloud Factory), així com del serveis TIC de la UdL.

Generalitat de Catalunya

Obtenir indicadors de perfil de risc sobre quins usuaris o dispositius de la Generalitat de Catalunya tenen més possibilitats de ser atacats per una ciberamenaça específica de forma predictiva i basada en algoritmes de Intel·ligència Artificial (IA), oferint la capacitat d’evolucionar el nivell de maduresa del SOC (Security Operation Center) i ampliant les capacitats del model actual de “Prevenció, Detecció, Protecció, Automatizació i Anàlisis Avançat” a “Anàlisis Predictiu”.

Generalitat de Catalunya amb el suport de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya