skip to Main Content

TDA Ciberseguretat

Tecnologies Digitals Avançades en Ciberseguretat

Identificar i potenciar el desenvolupament tecnològic en àrees d’interès de l’àmbit de les TDA.

Establir col·laboracions i sinergies entre centres de recerca i innovació mitjançant la generació de projectes conjunts.

Potenciar el posicionament i reconeixement mundial per millorar la capacitat de captació de talent i d’inversions en recerca i innovació.

Impactar a l’administració, al sector productiu i al ciutadà mitjançant la transformació digital.

Entre el 80%-90% dels ciberatacs tenen als usuaris d’aplicacions com a principal objectiu dels seus atacs. L’escenari desitjable és disposar d’una seguretat dinàmica cap als usuaris i els seus dispositius en funció del grau de responsabilitat i tasques. Els principals problemes genèrics a resoldre són:

  • o La gestió d’un elevat nombre d’usuaris.
  • o Dificultat per identificar i correlar l’activitat dels usuaris.
  • o Manca de homogeneïtat en els dispositius emprats pels usuaris.
  • o Coexistència de diverses configuracions d’un mateix dispositiu.
  • o Manca de criteris de catalogació dels usuaris.

El projecte aquí presentat neix orientat a aportar solucions als reptes plantejats, amb l’objectiu de desenvolupar una eina que ajudi a minimitzar l’èxit de les campanyes d’atac de ciberseguretat mitjançant l’anàlisi dels riscos associats a cada tipus d’usuari, analitzant el nivell d’exposició a amenaces de cada usuari.

La proposta respon al repte plantejat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
i2CAT i l’ecosistema de recerca de Catalunya disposen d’una extensa experiència desenvolupant activitats de recerca i innovació a nivell internacional aplicant tecnologies digitals avançades.

Aprofitant aquest coneixement, i impulsant la col·laboració entre els diferents agents i empreses de l’ecosistema de recerca i innovació de Catalunya, s’ha dissenyat i desenvolupat una solució tecnològica per resoldre els problemes identificats: OpenUEBA.

Partners

I2cat Logo
Agencia Logo